Niniejsza Polityka cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Klienta, przez LeRiNG Lechosław Supryn z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kosów 8e.

Niniejsza Polityka cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Klienta, przez LeRiNG Lechosław Supryn z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kosów 8e.

 1. Definicje
 2. Administrator– oznacza LeRiNG Lechosław Supryn z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kosów 8e, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Klienta.
 3. Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych.
 4. Cookies Administratora– oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej.
 5. Cookies Zewnętrzne– oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej.
 6. Strona Internetowa– oznacza stronę internetową, działającą w domenach tradpolfr.pl oraz tradpol.pl
 7. Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Strony Internetowej.
 8. Klient– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Stronę Internetową indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.
 4. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.
 5. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

I. Konfiguracji Strony Internetowej

 1. dostosowania zawartości Stron Internetowej do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej.
 2. rozpoznania urządzenia Klienta Strony Internetowej oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 3. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Stronie Internetowej w celu rekomendacji treści;
 4. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. zapamiętania danych potrzebnych do korzystania ze Strony Internetowej.
 6. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony Internetowej, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

II. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 1. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z podstron Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

III. Zapamiętania lokalizacji Klienta

 1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony Internetowej, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji.

IV. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Strony Internetowej z niej korzystają, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

V. Świadczenia usług reklamowych

 1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Strony Internetowej oraz stron internetowych firm trzecich, reklam usług i produktów Strony Internetowej oraz firm trzecich.

VI. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej.

 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 2. prezentowania treści multimedialnych na Stronie Internetowej;
 3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
 4. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy;
 5. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisów społecznościowych;
 6. prezentowania opinii na Stronie Internetowej,
 7. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

Konfiguracji Strony Internetowej

 1. dostosowania zawartości Stron Internetowej do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej.
 2. rozpoznania urządzenia Klienta Strony Internetowej oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 3. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Stronie Internetowej w celu rekomendacji treści;
 4. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. zapamiętania danych potrzebnych do korzystania ze Strony Internetowej.
 6. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony Internetowej, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 1. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z podstron Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

Zapamiętania lokalizacji Klienta

 1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony Internetowej, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Strony Internetowej z niej korzystają, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Świadczenia usług reklamowych

 1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Strony Internetowej oraz stron internetowych firm trzecich, reklam usług i produktów Strony Internetowej oraz firm trzecich.

Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej.

 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 2. prezentowania treści multimedialnych na Stronie Internetowej;
 3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
 4. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy;
 5. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisów społecznościowych;
 6. prezentowania opinii na Stronie Internetowej,
 7. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.